HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Gawad tungkol sa serbisyo ng convenience store para sa my number

 Kahit na hating-gabi, Sabado o kaya Linggo pag ginamit ang my number card sa convenience store ay makakakuha ng iba’t ibang katibayan.
 Kasalukuyan sa loob ng prepektura ng Fukushima ito ay isinasagawa na sa lunsod ng Fukushima, Koreyama, Aizuwakamtsu at lunsod ng Iwaki.
 Pakibisita na lang ang home page ng convenience store kung saan kayo nakatira para sa mga kondisyon.

 Ang puwedeng makuhang katibayan sa convenience store ay ang mga sumusunod, ang kopya ng Residence Certificate, proof of Personal Seal Registration, Income Certificate, Family Register Certificate. ang magiging kabayaran ay pareho din kung kukuha sa city hall.

 Para sa mga detalye ay pakibisita na lang po ang homepage ng Ministry of Internal Affairs and Communications at ang homepage ng Fukushima City sa baba.

Soumusho Homepage 「gawad pang convenience store 」
 http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/04.html (Hapon/にほんご)

Fukushima City homepage「Ang serbisyo ng paggawad ng Certificate sa convenience store」
 ・Convenience store issue service of a certificate has started (Ingles/English)

To the top of a page