HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Marso 11 Fukushima Pag alaala at Panalangin sa panunumbalik Ebento “Kandila sa Gabi”

 Sa Marso 11, Sabado ang “Ebento sa Pagalaala at Panalangin sa panunumbalik para sa naganap na sakuna ay ilulunsad.  May limang lugar sa loob ng prepektura ng Fukushima kung saan ang mga mamamayan ay puwedeng sumali sa nasabing ebento “Kandila sa Gabi”.

 Ang mga detalye ay matatagpuan sa homepage ng Fukushima Prepektura
 http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/list281-902.html

[Kandila sa Gabi]
Lunsod ng Fukushima: Marso 11 (Sabado) 5:30 p.m~ Machino naka hiroba or Fukushima eki higashiguchi hiroba
Lunsod ng Koreyama: Marso 11 (Sabado) 5:30 p.m~(pansamantala) Big Palette Fukushima
Lunsod ng Shirakawa: Marso 11 (Sabado) 5:30 p.m~Shirakawa Bunka KouryuKanKomines
Lunsod ng Aizuwakamatsu: Marso 11 (Sabado) 5:30 p.m~(pansamantala) Fukushima Prefecture Museum
Lunsod ng Timog Soma: Marso 11 (Sabado) 5:00 p.m~ Michino Eki MinamiSomashi

To the top of a page