HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Babala tungkol sa katamtamang temperatura ng smartphones na nakapaso

 Sang-ayon sa pahayag ng Senter para sa pamumuhay ng mamamayan, ay halos himigitkumulang sa 190 kaso ang naibabalitang napaso sa init na nagmumula sa bodies ng smartphones at charging ports sa nakaraang limang (5) taon.
 Ang Senter para sa pamumuhay ng mamamayan ay nagsagawa ng paalaala na habang ginagamit ang telepono at naramdamang ito ay umiinit iwasan ang pag gamit at hintayin munang bumaba ang temperatura bago ito gamitin ulit.

 Kung kayo ay nababalisa tungkol sa mga produkto o serbisyo na may kinalaman para sa inyong pamumuhay bilang isang mamamayang gumagamit ng smartphone, may mga senter sa lahat ng lugar dito sa Hapon na puwede ninyong tawagan para sumangguni.
 Ang Fukushima Consumer’s Life homepage ay matatagpuan dito .
 TEL:024-521-0999

 Sa pag sang-guni, kung sa pamamagitan ng telepono ay puwedeng himingi ng suporta para sa interpretasyon.
 Para sa paghingi ng suporta sa pananalita at oras ay maari lang pong mag paunang tawag sa FIA.
 Fukushima International Association TEL:024-524-1316
  URL:http://www.worldvillage.org/ta/fia/sodan.html

To the top of a page