HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Ang pagbubukas ng Paliguan sa Usuiso Lunsod ng Iwaki

 Ngayong taon, ang unang taon para sa pag bubukas ng pandagat na Paliguan sa Usuiso lunsod ng Iwaki mula ng maganap ang malakas na lindol sa Silangang bahagi at maganap ang aksidente sa Planta ng Nukleyar.Ang paliguan ng Usuiso ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Shioyazaki lighthouse, na may mapuputing buhangin na dinadayo ng mahigit sa 250,000 katao taun-taon bago maganap ang nasabing sakuna.

 Sunod sa pagbubukas ng Paliguan ng Yotsukura at Nakoso noong nakaraang taon ang Usuiso ang pangatlong paliguan sa Iwaki sa ibinukas pampubliko. Ang tatlong pandagat na paliguan ay bukas simula Hulyo 15 hanggang Agosto 15 na may suma total na 32 ka-araw.

 Para sa iba pang detalye, paki bisita ang homepage ng Iwaki City Tourism Information
 http://kankou-iwaki.or.jp/news/70324

To the top of a page