HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Kasalukuyang naka-exbibit sa Museum ng Fukushima ang 「Muse (Women before the Artist’s eye)」

 Ang 「Muse (Women before the Artist’s eye)」ay naka-exhibit sa Musuem ng Fukushima hanggang Hulyo 2 (Linggo).
 Mula sa panahon ng Reinaissance hanggang sa kasalukuyan, ang mga painting at sculpture halos 103 piraso ay tinipon at naka-exhibit sa pag-aari ng Tokyo National Museum Of Western Art.

 Para sa mga detalye ay paki bisita ang URL sa ibaba
 http://www.art-museum.fks.ed.jp/?page_id=29

Kailan gaganapin: Hanggang Hulyo 2 (Linggo)
Oras ng pagbubukas: Alas 9:30~ ala 5:00 ng hapon(entrance ay hanggang 4:30 p.m.)
Holiday : Lunes
Entrance Fee: Para sa publiko at estudyante sa kolehiyo ay 1,000 yen
 Para sa estudyante sa high school ay 600 yen
 Para sa junior high school at estudyante sa elementarya ay 400 yen

Inquiry : Fukushima Prefecture Museum
 URL:http://www.art-museum.fks.ed.jp/

To the top of a page