HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Inaanyayahan ang mga gustong sumali sa pag-aaral ng wikang Hapon para sa mga dayuhan sa bayan ng Tanagura

 Uumpisahan ang silid-aralan para sa pag-aaral ng wikang Hapon para sa mga dayuhan sa bayan ng Tanagura.Simula Hulyo 29 (Sabado) hanggang Septyembre 9 (Sabado), may suma total na anim na beses isasagawa.

 Para sa mga detalye ay pakibisita na lang ang URL (PDF) na nakasulat sa ibaba
  http://www.worldvillage.org/fia/info/201706/img/1706_14.pdf

Araw ng pagtuturo: Hulyo 29 (Sabado), Agosto 5 (Sabado), Agosto 19 (Sabado), Agosto 26 (Sabado), Septyembre 2 (Sabado), Septyembre 9 (Sabado) anim na beses
Oras ng pagtuturo: Ala 1:30 ~3:30 p.m. ang lahat ng araw ng pagtuturo ay pareho ng oras
Lugar : Tanagura machi Toshokan Tamukuteki Hall 1-2 (Tanagura Town Library)
Entrance fee: FREE
Paraan ng pagsali: Puwedeng tumawag sa telepono, o kaya naman ay mag FAX, o kaya naman ay sa E-mail . Ang pag lahok ay hanggang Hulyo 25 (Martes) huwag pong kalimutan.

Inquiry at lugar para pag applyan : Tanagura machi Kasseika Kyokai
 TEL:0247-33-2112 FAX:0247-33-3715
 E-mail:tanaprom@town.tanagura.fukushima.jp

To the top of a page