HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Paanyaya sa isang pamilya para sumali sa「Challege Fukushima Gomi Diet」

 Sa prepektura ng Fukushima, simula buwan ng Hulyo hanggang buwan ng Septyembre halos tatlong buwan, ang 「Challege Fukushima Gomi Diet」ay isasagawa.

 Ang bawat lalahok na pamilya ay may mahigit na isang linggong palugid para subukan ang hamon sa pagbabawas ng pam-pamilyang basura.

 Pag natapos ang palugit na panahon para sa nasabing challenge, sa mga sumali at nagpasa ng「Challenge Result Report Paper」ay pipili ng 30 katao at ang mga napili ay tatanggap ng regalo.

 Para sa mga detalye, paki bisita ang homepage ng Prepektura ng Fukushima sa ibaba
 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16045a/h293r.html

 Para sa leaflet guidance (PDF) ng 「Challenge Fukushima Gomi Diet」ay paki click dito .

●Challenge period : Simula Hulyo 1 (Sabado) ~Septyembre 30 (Sabado) (sa loob ng panahon na ito ay pipili kayo ng mahigit isang lingo para sumali sa challenge)
●Target : Ang ordinaryong pamilya na naninirahan sa prepektura ng Fukushima
 ※Para sa mga namumuhay mag-isa ay puwede ring sumali.
 Sa aplikasyon para sa isang pamilya ay isang beses lang puwedeng sumali.

●Lugar kung saan dapat magsubmit ng Challenge Result Report Paper
 Fukushima Kencho Ippan Haikibutsuka Gomi Diet tanto
 Address: 960-8670 Fukushima shi Sugitsuma machi 2-16
 TEL:024-521-7172 FAX:024-521-7984 E-mail:itupan@pref.fukushima.lg.jp

To the top of a page