HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

[Friends of Japan - FUKUSHIMA]

Paalaala mula sa Prime Minister's Official Residence at ang International Public Relation Office para sa kaganapan ng [Friends of Japan - FUKUSHIMA]

 Ang Prime Minister Official Residence at ang International Public Relation Office ay nakumpleto na ang video ng [Friends of Japan - FUKUSHIMA] na ipinakikilala ang iba’t ibang kagandahan ng Fukushima.
 Ang kabuoan ng video ay makikita sa wikang Ingles na may 13 minuto ang katagalan, puwede ding mapanuod ang video sa websites.
 Ang nilalaman ng video ay apat (4) na banyagang naninirahan dito sa prepektura ng Fukushima ang nag- kukuwento tungkol sa mga sikat at mga kahakihalinang lugar ng prepektura, kasabay nito ay ang pagpapaliwanag ng pagsisikap ng mga taong nakapaligid sa kanila para sa pagtatayo at pag aayos ng mga nasira at nasalantang mga bagay at lugar.

 Para sa mga detalye ay paki check po ang Fukushima Prefectural International Affairs Division homepage.
 http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16005e/kantei-video.html

 ※Ang video ay mapapanuod sa official Youtube channel ng Prime Minister’s Official Residence dito
.

To the top of a page