HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Impormasyon 「Himpilan para sa Sanggol upang guminhawa ang pakirandam」

 Sa prepektura ng Fukushima ang 「Himpilan para sa Sanggol upang guminhawa ang pakiramdam」ay lugar na puwedeng magpasuso (breast feeding area) at lugar na palitan ng diaper ay authorized registered.
 Katulad ng nakalarawang tatlong sticker (「puwedeng magpasuso」・「palitan ng diaper」・「puwedeng magpasuso at puwedeng magpalit ng diaper」) ang magiging palatandaan.

 At saka sa Prepektura ng Fukushima para sa pag papalaki ng mga anak portal site na pinangalanang 「Sukusuku Hiroba」 ay puwede mong hanapin ang 「makakatulong para sa pagpapalaki ng anak na tindahan・pasilidad」sa lahat ng lugar ang prepektura ng fukushima.

Prepektura ng Fukushima para sa pag papalaki ng mga anak portal site「Sukusuku Hiroba」
 http://www4.pref.fukushima.jp/sukusukuhiroba/

Inquiries: Fukushima Ken Kosudate Shienka
 TEL:024-521-7174

To the top of a page