HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Ang Pandaigdigang Asosasyon ng Aizu Kitakata ay kasalukuyang tumatanggap ng estudyante para sa “Fall Semester Japanese Classes”

 Ang Pandaigdigang Asosasyon ng Aizu Kitakata sa lunsod ng Kitakata ay nag open ng Japanese classes para sa mga dayuhang residente.Ang klase ay gaganapin tuwing Miyerkules simula Septyembre 13 hanggang Nobyembre 29 na may suma total na 11 beses ng klase.

 Para sa mga detalye ay pakibisita ang URL sa ibaba
 http://www.worldvillage.org/fia/info/201708/img/1708_22.pdf 

  • Araw ng operasyon : Septyembre 13, Miyerkules hanggang Nobyembre 29, Miyerkules tuwing Miyerkules na may suma total na 11 beses.
  • Lugar:Kitakata Plaza Culture Centre (Kitakata Puraza Bunka Senta)
  • Bayad sa pagsali:3,000 yen
  • Inquiry and application:Aizu Kitakata International Association (tagapamalakad: Dote)
    TEL:0241-24-3131 E-mail:mailakia@seagreen.ocn.ne.jp

To the top of a page