HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Kasalukuyang ginaganap ang 「Siyasatin salaboratoryo at kainin ang isda nang fukushima」sa Environmental Aquarium, Aquqmarine Fukushima

 Sa Environmental Aquarium Aquamarine Fukushima sa lunsod ng Iwaki ay buwan-buwan ginaganap ang 「Siyasatin salaboratoryo at kainin ang isda nang fukushima」.
 Dito sa harapan mo mismo ay susukatin ang dami ng radioactive nuclide at sa test operation ang nahuling mga isda ay puwedeng tikman, ito ay ebento para ipaalam na ligtas ang mga pagkain para kainin. Libre ang pagsali at hindi na kailangang kumuha ng reserbasyon.

 Sa buwan ng Septyembre ay sa Septyembre 17 (Linggo) binabalak ganapin.

 Para sa mga detalye ay pakibisita ang homepage ng Environmental Aquarium, Aquamarine Fukushima
   http://www.aquamarine.or.jp/index.html

  • Oras・Araw : Septyembre 17 ( Linggo ) alas 10:30~2:00 ng hapon
  •   ※Buwan-buwan tuwing ika-tatlo ng linggo ginaganap
  • Lugar : Environmental Aquarium Aquamarine Fukushima aqua room 1
  • Bayad pag Sali: Libre ( kaya lang ay may bayad ang entrance fee )

  • Inquiry: Environmental Aquarium Aquamarine Fukushima TEL:0246-73-2525

To the top of a page