HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Naghahanap ng dayuhang residente para sa pag akyat sa Bundok ng Ryozen sa Oktobre kinse (15) ang lunsod ng Date

 Ang lunsod ng Date ay nag sponsor ng ebento para sa palitang kultura kung saan ang dayuhang residente at residente ng lunsod ng Date ay kalugod lugod na mamalasan ang pagpapalit ng kulay ng mga dahon ng taglagas habang magkasamang umaakyat sa Bundok ng Ryozen.
 Kasalukuyang tumatanggap ng mga aplikasyon ang lunsod ng Date para sa mga dayuhang residente.

 Para sa mga detalye at karagdagang impormasyon ay paki bisita ang URL sa ibaba
 http://www.worldvillage.org/fia/info/201708/img/1708_24.pdf

 • Araw at Oras : Oktobre 15 (Linggo)
  ※ Para sa detalye ng tour, paki check ang URL sa itaas
 • Bilang ng Partisipante : 30 katao (20 katao para sa dayuhang residente at 10 katao para sa residente ng lunsod ng Date) ※ ang aplikasyon ay isasara pag nabuo na ang numero ng 30 katao.
 • Bayad sa pagsali : Libre ※ Ngunit ang magagamit na perang 400 yen para sa pagliligo sa Kousaikan at ang 260 yen para sa ice cream ay magiging sariling bayad.
 • Deadline para sa aplikasyon : Septyembre 30 (Sabado)
 • Para sa karagdagang impormasyon ay paki kontak na lang ang Date City Coordination Police
  TEL:024-575-1142 FAX:024-575-2570
  E-mail:seisaku@city.fukushima-date.lg.jp

To the top of a page