HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Paalala kung ano ang dapat gagawin kapag nagkaroon ng paglantsa ng missile

   Noong nakaraang Agosto bente nuebe (29) ng mga alas sais (6) ng umaga, ang lahat ng sakop ng Tohoku area at Hokkaido ay nakatanggap ng alertong alarm galing sa National Instant Alarm System sa dahilang ang North Korea ay nag lantsa ng missile.

 Ang gobyerno ay naglaan ng impormasyon sa mga sumusunod na website kung ano ang dapat gawin kung sakaling magkaroon ng paglalantsa ng missile.

 Cabinet Secretariat Civil Portal Site
(Hapon) http://www.kokuminhogo.go.jp/shiryou/nkjalert.html
(Ingles) http://www.kokuminhogo.go.jp/en/pc-index_e.html

To the top of a page