HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Ang Pandaigdigang Asosasyon ng Koriyama ay kasalukuyang tumatanggap ng aplikante para Kurso ng wikang Hapon para sa mga dayuhang residente

Ang Pandaigdigang Asosasyon ng Koriyama ay kasalukuyang tumatanggap ng aplikante para Kurso ng wikang Hapon para sa mga dayuhang residente

 Ang Pandaigdigang Asosasyon sa lunsod ng Koriyama ay nag umpisa ng Kurso sa wikang Hapon para sa mga dayuhang residente. Ang Kurso ay maguumpisa sa Septyembre 14, Huwebes hanggang Disyembre 7, Huwebes.

 Para sa mga detalye, pakibisita ang link the ibaba
 http://www.city.koriyama.fukushima.jp/163000/koryu/documents/kip150web.pdf

Para sa paragdagang impormasyon: paki kontak ang Pandaigdigang Asosasyon ng Koriyama
 TEL:024-924-3711  FAX:024-935-7834
 E-mail:kokusai-kouryuu@city.koriyama.fukushima.jp

To the top of a page