HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

「Experience the Japanese style by wearing Kimono and go around Minka-en」nag hahanap ng gustong sumali

 Sponsored ng Fukushima International Association para sa exchange project.
 Puwedeng sumali ang dayuhan, pag-aaralan kung papaano ang pag suot ng Kimono at ang etiketa.
 Para sa mga detalye, pakibisita ang URL(PDF) sa ibaba.
 http://www.worldvillage.org/fia/info/201710/img/1710_13.pdf

 • Oras at Araw : Oktobre 22 (Linggo) 8:50~14:00
 • Luga : Fukushima Station Westside bus stop Minka-en
 • Kapasidad: 25 katao (ang paghahanap ng gustong sumali ay matatapos pag naabot ang tamang bilang.)
 • Participation cost: Ang member ng Fukushima International Association ay 1,000 yen, estudyante ・estudyanteng nag aaral sa abroad ay 500 yen, pang kalahatan ay 1,500 yen
 • Aplikasyon: Hanggang Oktobre 13 (Biyernes), Tel・(024-525-3739) o kaya sa Fax (024-533-5263) mag apply saopisina ng Fukushima International Association. Pag nag apply ay paki sulat o pakisabi ang pangalan, address,numero ng telepono, kasarian, height, at ang sukat ng sapatos.
 • Sponsor・Inquiry・Application: Fukushima International Association (Fukushimashi Shiyakusho Teijukouryuka Toshikan Kouryukakari Nai)
  TEL: 024-525-3739 FAX: 024-533-5263
  URL: http://www.f-ifa.jp

※Ang nag nanais na magkaroon ng masmalalim na kaalaman sa wikang Tagalog ay tumawag lang po tuwing ika- una, pangalawa, pangatlong Linggo ng buwan. Ang nakakapag salita ng Tagalog ang siyang sasagot sa telepono.
 Pandaigdigang Asosasyon ng Fukushima(FIA)  TEL:024-524-1316

To the top of a page