HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

「Guidance sa may lahing banyagang anak at magulang para sa pag pasok sa high shool」(lunsod ng Koreyama)

Sa lunsod ng Koriyama, ay gaganapin ang pagpapaliwanag sa dayuhan at may lahing banyagang mag-ina at mag- ama, kung papaano at ano ang dapat gagawin sa pumasok sa high school.

 • Oras at Araw: 2017 Nobyembre 11 (Sabado) alas 10:00~12:30
 • Lugar : Koriyamashi SougoFukushi Center 3Floor Kenshushitsu 2・3
 • Participation cost : Libre
 • Target : Ang anak o ang magulang ay dayuhan, balikbayang mga estudyante ng elementarya o junior high school at ang mga magulang, boluntarya o may relasyon sa pagtuturo sa mga may lahing banyagang kabataaan.
 • Nilalaman:
  (1.) 『Ang「Guide book sa pag enroll sa high school」sa Prepektura ng Fukushima』         (Gawa ng Koriyama Japanese Class ) para sa pag distribute at pag papaliwag ng high school entrance exam sa Prepektura ng Fukushima ay mayroong
  kasamang enterpretasyon sa wika ng mga sumusunod ( Intsik, Tagalog, at
  Portuguese)
  (2.) Ang presentasyon ng pioneer na  estudyante ng high school para sa kanyang karanasan.
  Presentator: Estudyante na ginamit ang Special Frame Selection Symtem para sa dayuhan na nag enroll sa government school (plano pa lang)
  (3.) At ang iba pa ay, konsultasyon tungkol sa kurso
 • Paraan ng pag apply:
  Pangalan, anong grado sa  paaralan, saang bansa ipinanganak, kung anong wika
  Ang kailangan para sa enterpretasyon, numero ng telepono, at kung sino ang
  kasamang pupunta para sumali, ay tumawag o mag mail lang sa nakasulat na numero ng telepono at email sa ibaba.

  Sponsor・Application: Koriyama Japanese Classroom
  Tel. :  090-9634-9386
  Email : koriyama.nihongo@gmail.com

※Ang nag nanais na magkaroon ng masmalalim na kaalaman sa wikang Tagalog ay tumawag lang po tuwing ika- una, pangalawa, pangatlong Linggo ng buwan. Ang nakakapag salita ng Tagalog ang siyang sasagot sa telepono.
 Pandaigdigang Asosasyon ng Fukushima(FIA)  TEL:024-524-1316

To the top of a page