HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

(Patnubay) Guibebook sa pagpasok sa mataas na palapag na paaralan para sa dayuhan.

Ang klase ng wikang Hapon sa Koriyama ay gumawa ng 「High School Enrollment Guidebook」na ang nilalaman ay ang pagpapaliwanag sa Sistema ng Edukasyon sa Hapon, kung papaano ang pag kuha ng entrance examination sa lahat ng high school sa loob ng prepektura ng fukushima. Ang guidebook na ito ay mayroon sa wikang Ingles, Intsik, Koriya, Portuguese, at Tagalog.

Ang kaibahan ng pampubliko at pampribadong eskuwelahan, ang katangian ng kursong dapat pag-aralan, ang schedule hanggang sa entrance examination, kung anu-ano ang kailangang mga papeles para ipasa, ang dayuhang estudyante na ang target ay ang special frame selection, mga babayaran sa eskuwelahan, kung papaano ang pag kuha ng suporta pang material sa pag pasok sa eskuwelahan ay ipinapaliwanag.

  • Puwedeng idownload sa pamamagitan ng enternet⇒dito
  • (inquiry) Koriyama Nihongo Kyoshitsu
  • TEL. 090-9634-9386 E-MAIL.koriyama.nihongo@gmail.com
  • URL.http://koriyama-nihongo.org

※Ang nag nanais na magkaroon ng masmalalim na kaalaman sa wikang Tagalog ay tumawag lang po tuwing ika- una, pangalawa, pangatlong Linggo ng buwan. Ang nakakapag salita ng Tagalog ang siyang sasagot sa telepono.
 Pandaigdigang Asosasyon ng Fukushima(FIA)   TEL:024-524-1316

To the top of a page