HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

May bagong binuksang Klase sa wikang Hapon sa lunsod ng Shirakawa.

May bagong binuksang Klase sa wikang Hapon sa lunsod ng Shirakawa.

Para sa karagdagang impormasyon ay pakibisita na lang dito.

http://www.worldvillage.org/kouryu/japan.html#kennan

※Ang nag nanais na magkaroon ng masmalalim na kaalaman sa wikang Tagalog ay tumawag lang po tuwing ika- una, pangalawa, pangatlong Linggo ng buwan. Ang nakakapag salita ng Tagalog ang siyang sasagot sa telepono.
 Pandaigdigang Asosasyon ng Fukushima(FIA)   TEL:024-524-1316

To the top of a page