HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

(Patnubay) Libreng Kunsultasyong Multilingual para sa mga dayuhang naninirahan sa Hapon

Ang mga may problema at suliranin tungkol sa status of residence・Visa, International Marriage, diborsyo, aksidente, problema sa trabaho, tax, pension, health insurance, pambubugbog ng asawa, ay puwedeng kumunsulta ng libre sa espisyalistang tagapayo.

Gagamitin ang skype kaya kahit saang lugar dito sa Hapon ay puwedeng kumunsulta.

Ang kunsultasyon ay puwede sa wikang Ingles, Intsik, Espanyol, Portuguese, Vietnamese, Nepal, Tagalog, at Romanya. Kung kukuha ng reserbasyon ay puwede din sa wikang Bengal.

 

December 16, 2017 ( Sabado)

(Mukhaang kunsultasyon)  14:00~15:30   ※Hindi na kailangan ang reserbasyon

(Kunsultasyong gamit ang skype) 13:00~14:00 ※Kailangang kumuha ng paunang reserbasyon

-Inquiry-

NPO Houjin kokusai katsudo shimen chushin (CINGA・Shinga)

TEL.03-6261-6225  E-MAIL.nii@cinga.or.jp URL.http://www.cinga.or.jp/

Tokyoto Chiyodaku Kanda Jinbou Cho 2-3 Kanda Kosho Center Bill 6F

※Ang nag nanais na magkaroon ng masmalalim na kaalaman sa wikang Tagalog ay tumawag lang po tuwing ika- una, pangalawa, pangatlong Linggo ng buwan. Ang nakakapag salita ng Tagalog ang siyang sasagot sa telepono.
 Pandaigdigang Asosasyon ng Fukushima(FIA)   TEL:024-524-1316

To the top of a page