HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

【Impormasyon】Ang Tourism Product Building ng Prepektura ng Fukushima sa Corasse ay nag renewal open.

 

 Ang Tourism Product Building ng Prepektura sa Corasse lunsod ng Fukushima ay nag renewal open noong Disyembre 16 (Sabado). Lumuwag ang counter para sa pag inom ng lokal na produkto ng alak at ng food corner, at gumawa ng duty-free shop para sa mga foreign visitors. At dahil dito, simula Disyembre 16 hanggang 24 ay isinagawa ang commemoration fair. Maliban pa dito ay isinagawa din ang pag recruit para sa nickname ng Tourism Product Building.

 Para sa karagdagan at partikular na detalye ay pakibisita po sa ibaba.  http://www.tif.ne.jp/bussan/

※Ang nag nanais na magkaroon ng masmalalim na kaalaman sa wikang Tagalog ay tumawag lang po tuwing ika- una, pangalawa, pangatlong Linggo ng buwan. Ang nakakapag salita ng Tagalog ang siyang sasagot sa telepono.
 Pandaigdigang Asosasyon ng Fukushima(FIA)   TEL:024-524-1316

To the top of a page