HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

【Naghahanap ng gustong sumali】Paliksahan para sa  Prinsepe ng Alak ng Hapon!

Sa lunsod ng Nihonmatsu ang Nihonmatsu Product Association Sake Group ay nag sagawa ng 「Paliksahan para sa Prinsepe ng Alak ng Hapon」ito ay para sa mga binatang may malaking pag mamahal sa Alak ng Hapon.

1.Deadline: Enero 19 (Biyernes)

2.Paraan ng pagsali:

  Sa A4 coupon band ay pakisulat ang pangalan, edad, tirahan,ang numero ng telepono, trabaho, profile, pagpapakilala sa sarili,at isulat ang opinion kung gaano kaimportante ang Alak ng Hapon para sa sarili. Kaipit at sariling litrato ay pakihulog sa koreyo.

3.Address kung saan dapat ihulog:

  〒964-0902 Nihonmatsu-shi Takeda 1-66 Daishichi Chijuzounai

              Nihonmatsu Bussan Kyoukai Seishu Bukai Tel. (0243) 23-0007

 

※Ang nag nanais na magkaroon ng masmalalim na kaalaman sa wikang Tagalog ay tumawag lang po tuwing ika- una, pangalawa, pangatlong Linggo ng buwan. Ang nakakapag salita ng Tagalog ang siyang sasagot sa telepono.
 Pandaigdigang Asosasyon ng Fukushima(FIA)   TEL:024-524-1316

To the top of a page