HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Konsultasyon para sa mga Banyagang Residente

KailanMarso 16 (Biyernes) Taon 2018  ala una hanggang alas sinko ng hapon (1pm-5pm)
Saan Koriyama City .Sougo Fukushi Center (3rd Floor Kenshushitsu)
(Training Room)
TargetPara sa mga Banyagang Residente ng Koriyama at ang kanilang Pamilya (hanggang 5 pamilya  ・ Ang reserbasyon ay hanggang  Marso 9, Biyernes)
Registration Fee Libre  (ang mga pag-uusapan dito ay sekreto at mahigpit
na pag-iingatan)
Para sa mga katanungan ay puwede ding mag tanong sa trabahador ng
City Hall.
Klase ng KonsultasyonBuwis (tax), National Pension, National Health Insurance,
Pag papalaki sa mga anak, Edukasyon, Nursing Care System at ibapa
Buwis (Halimbawa; Ano ba ang income tax? / Tumigil ako sa trabaho. Kailangan pa bang mga bayad ako ng buwis? )
National Pension (Halimbawa; Kahit na dayuhan ay obligado bang mag bayad ng National Pension?)
National Health Insurance (Halimbawa; Sa paanong paraan makakatanggap ng insurance card?)
Pag papalaki sa mga anak (Halimbawa; Ang nag-iisang magulang nanagtataguyod sa anak,ay makakatanggap ba ng suporta? )
Edukasyon (Halimbawa; Pag kagaling ng anak sa eskuwelahan, gusto kong malaman ang lugar kung saan o may lugar ban a puwedeng ipaalaga ang bata.)
Nursing Care System (Halimbawa; Saan ba puwedeng magtanong o pumunta upang malaman kung papaano ang paghingi ng nursing insurance service?)
Atibapa (Halimbawa; Ano at paano ang paraan para makatira sa pabahay ng munisipyo?)
Inquiry at ApplicationFukushima International Association
 Tumawag sa telepono 024-524-1316

E-MAIL ask@worldvillage.org

 

※Ang nag nanais na magkaroon ng masmalalim na kaalaman sa wikang Tagalog ay tumawag lang po tuwing ika- una, pangalawa, pangatlong Linggo ng buwan. Ang nakakapag salita ng Tagalog ang siyang sasagot sa telepono.
 Pandaigdigang Asosasyon ng Fukushima(FIA)   TEL:024-524-1316

To the top of a page