HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

【Impormasyon sa iba’t ibang wika】Libreng Konsultasyon para sa mga dayuhang trabahador

Abril 15 (linggo) 2018 ala 1:00 ~6:00 ng hapon
Puwedeng komunsulta ng libre sa abogado.
Puwedeng makipag-usap sa wikang Hapon, Ingles, Intsik, Espanyol, Portuguese, at Burma(Myanmar).
Tel. no. 03-6427-5902
Libreng Konsultasyon para sa mga dayuhang trabahador


※Ang nag nanais na magkaroon ng masmalalim na kaalaman sa wikang Tagalog ay tumawag lang po tuwing ika- una, pangalawa, pangatlong Linggo ng buwan. Ang nakakapag salita ng Tagalog ang siyang sasagot sa telepono.
 Pandaigdigang Asosasyon ng Fukushima(FIA)   TEL:024-524-1316

To the top of a page