HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

【Impormasyon sa iba’t ibang wika】Reopening ng Bandai Azuma Skyline

Dahil sa malakas napag ulan ng yelo, noong taglamig ang Bandai Azuma Skyline ay isinara at nagyong Abril 17 (Martes) 2018 ito ay binuksan muli.

Ngunit,dahil sa kalamigan at ang kalsada ay madulas, sa gabi ay hindi dito puwedeng dumaan, ang nakasulat sa ibaba ay ang mga sumusunod na araw na hindi puwedeng dumaan sa Bandai Azuma Skyline.
Abril 17 (Martes) ~ 25 (Miyerkules) alas 5:00 p.m~8:00 a.m.
Abril 26 (Huwebes)~ Mayo 6 (Linggo) alas 5:00 p.m~7:00 a.m.


※Ang nag nanais na magkaroon ng masmalalim na kaalaman sa wikang Tagalog ay tumawag lang po tuwing ika- una, pangalawa, pangatlong Linggo ng buwan. Ang nakakapag salita ng Tagalog ang siyang sasagot sa telepono.
 Pandaigdigang Asosasyon ng Fukushima(FIA)   TEL:024-524-1316

To the top of a page