HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

【Impormasyon sa iba’t ibang wika】Naghahanap ng pangalan para sa anak ng sesame seals

Naghihingi ng impormasyon para sa lahat tungkol sa ipapangalan sa bagong anak ng sesame seals sa Aqua Marine Fukushima. Para sa karagdagang impormasyon ay paki bisita ang homepage.
【Aqua Marine Fukushima Homepage】
Salin sa wikang Hapon
https://www.aquamarine.or.jp/events/larga-seal-baby-name-2018/
Salin sa wikang Ingles
https://www.aquamarine.or.jp/events/larga-seal-baby-name-2018/
Salin sa wikang Intsik
https://www.aquamarine.or.jp/events/larga-seal-baby-name-2018/
Salin sa wikang Koreya
https://www.aquamarine.or.jp/events/larga-seal-baby-name-2018/

※Ang nag nanais na magkaroon ng masmalalim na kaalaman sa wikang Tagalog ay tumawag lang po tuwing ika- una, pangalawa, pangatlong Linggo ng buwan. Ang nakakapag salita ng Tagalog ang siyang sasagot sa telepono.
 Pandaigdigang Asosasyon ng Fukushima(FIA)   TEL:024-524-1316

To the top of a page