HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

【Impormasyon sa iba’t ibang wika】File film para sa mga dayuhang pasyente

Sa Shizuoka International Association、ang takbo ng pamumuhay at ang mga dapat iwasang bagay ng nakaconfine sa ospital, ang paraan ng pag papaligo sa sanggol ay kinuhaan ng pelikula at ipinapaliwanag sa iba’t ibang wika ay ipinalabas sa homepage ng Shizuoka International Association.

Sa wikang Portuguese, Espanyol, Intsik, Tagalog, Ingles, at madaling pananalita sa wikang Hapon ay puwede po ng ma tsek.

http://www.sir.or.jp/news/eizo

 

※Ang nag nanais na magkaroon ng masmalalim na kaalaman sa wikang Tagalog ay tumawag lang po tuwing ika- una, pangalawa, pangatlong Linggo ng buwan. Ang nakakapag salita ng Tagalog ang siyang sasagot sa telepono.
 Pandaigdigang Asosasyon ng Fukushima(FIA)   TEL:024-524-1316

To the top of a page