HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

【Impormasyon sa iba’t ibang wika】Gaganapin ang Philippine Fiesta

「Philippine Fiesta In Fukushima Global Celebration ika-tatlong beses」ay gaganapin.Ang pagkain at Kultara ng iba’t ibang bansa tulad ng turon, bihon at lumpia ng Vietnam at marami pang iba ay matitikman sa nasabing fiesta. Halina po at makihalo sa masayang fiesta.

Oras at Araw: Mayo 13(Linggo) alas 11:00 ~ alas 3:00 ng hapon
Lugar: Fukushima Shi Machinaka Hiroba Sponsored by: Hawak Kamay Fukushima


※Ang nag nanais na magkaroon ng masmalalim na kaalaman sa wikang Tagalog ay tumawag lang po tuwing ika- una, pangalawa, pangatlong Linggo ng buwan. Ang nakakapag salita ng Tagalog ang siyang sasagot sa telepono.
 Pandaigdigang Asosasyon ng Fukushima(FIA)   TEL:024-524-1316

To the top of a page