HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

【Impormasyon sa iba’t ibang wika】Gabay para sa konsultasyon sa iba’t ibang wika tungkol sa human rights

Para sa mga dayuhang may problema tungkol sa hindi payagang makapag arkila ng apartment, hindi matanggap ang kaibahan ng Kultura, at iba pang suliranin tungkol sa human rights violations ipinaaalam po na mayroong lugar para komunsulta tungkol sa human rights.

◆Human rights consultation for foreign
languages dial 0570-090911
 ・Karaniwang araw(Maliban sa bagong taon)9:00~17:00
・Ingles・Intsik・Koreano・Pilipino・Portuguese・Vietnamese
◆Foreign language Human Rights Reception counter for internet
 ・English version:https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_AD/0101_en.html
 ・Chinese version:https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_AD/0101_zh.html
◆Human Rights Counseling Center
  Sa lahat ng Legal Affairs Bureau・Regional Legal Affairs Bureausa Japan ay mayroong ay tumatanggap ng konsultasyon para sa human rughts sa iba’t ibang wika.
  ・Karaniwang araw(maliban sa bagong taon)9:00~17:00
  ・Ingles・Intsik・Koreano・Pilipino・Portuguese・Vitenamese
  ・List ng Legal Affairs Bureau・Regional Legal Affairs Bureau sa buong bansang Hapon(pahina sa wikang Hapon)
   http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html

※Ang nag nanais na magkaroon ng masmalalim na kaalaman sa wikang Tagalog ay tumawag lang po tuwing ika- una, pangalawa, pangatlong Linggo ng buwan. Ang nakakapag salita ng Tagalog ang siyang sasagot sa telepono.
 Pandaigdigang Asosasyon ng Fukushima(FIA)   TEL:024-524-1316

To the top of a page