HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Naghahanap ng estudyanteng gustong pumasok sa Self Study Evening Junior High School sa harap ng Fukushima Station

Gaganapin ang pag aaral upang matutunan ang mga pinag aaralan sa paaralan ng elementary at junior high school. Walang age limit, hindi kinakailangan ang academic background,at wala ring pakialam ang nasyonalidad.

Tuition Fee: Libre
・Lugar kung saan gaganapin:AOZ (Max fukushima 4th Floor)
・Araw na gaganapin: Dalawang beses sa isang buwan (kadalasan ay Biyernes)
Alas 6:00 ~ 8:00 ng gabi
・Inquiry: Fukushimani Kouritsu Yakan Chugako wo TsukuruKai 090-2025-5287
FukushimaKen Kyouiku IinKai
Gimukyouikuka 024-521-7761

※Ang nag nanais na magkaroon ng masmalalim na kaalaman sa wikang Tagalog ay tumawag lang po tuwing ika- una, pangalawa, pangatlong Linggo ng buwan. Ang nakakapag salita ng Tagalog ang siyang sasagot sa telepono.
 Pandaigdigang Asosasyon ng Fukushima(FIA)   TEL:024-524-1316

To the top of a page