HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

【Impormasyon sa iba’t ibang wika】Site para suporta sa pagpapalaki sa anak ng mga dayuhan mamamayan

 Ang saligan ng International Association sa Kanagawa ay nagsasagawa ng site sa pag suporta sa pagpapalaki ng anak ng mga dayuhang mamamayan sa wikang Intsik, Tagalog, Portuguese, Espanyol, Vietnamese, Ingles, at Nepalese

 Simula pagbubuntis hanggang panganganak, kung papaano ang pag proproseso sa pag aalaga ng bata, at malinaw na pag papalabas ng video at chart tungkol sa maternity passbook.

 

※Ang nag nanais na magkaroon ng masmalalim na kaalaman sa wikang Tagalog ay tumawag lang po tuwing ika- una, pangalawa, pangatlong Linggo ng buwan. Ang nakakapag salita ng Tagalog ang siyang sasagot sa telepono.
Pandaigdigang Asosasyon ng Fukushima(FIA)   TEL:024-524-1316

To the top of a page