HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

【Impormasyon sa iba’t ibang wika】Guide para sa impormasyon ng site sa summer festival

Sa 「Tohoku Festival Network」ay, ang impormasyon para sa festival ng tohoku ay naka dispatch sa iba’t ibang wika tulad ng ( Ingles・Intsik・Koreano・) Paki gamit po.
Tohoku Festival Network:
http://www.tohokumatsuri.jp/index.html

 

 

※Ang nag nanais na magkaroon ng masmalalim na kaalaman sa wikang Tagalog ay tumawag lang po tuwing ika- una, pangalawa, pangatlong Linggo ng buwan. Ang nakakapag salita ng Tagalog ang siyang sasagot sa telepono.
 Pandaigdigang Asosasyon ng Fukushima(FIA)   TEL:024-524-1316

To the top of a page