HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

The Tagalog Consulting Service will not take place on August 16th

Due to circumstances, the consulting service for Tagalog-speaking foreigners will be on a break Thursday, August 16th.

Please check out the Support Desk for Foreign Residents webpage:
http://www.worldvillage.org/life/sodan.html

※Ang nag nanais na magkaroon ng masmalalim na kaalaman sa wikang Tagalog ay tumawag lang po tuwing ika- una, pangalawa, pangatlong Linggo ng buwan. Ang nakakapag salita ng Tagalog ang siyang sasagot sa telepono.
 Pandaigdigang Asosasyon ng Fukushima(FIA)   TEL:024-524-1316

To the top of a page