HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Sali na po tayo sa「Shake out Fukushima」(Setyembre 11)

Ang ibig sabihin ng「Shake Out Fukushima」ay kahit sino at kahit saan ay puwede at madaling sumali sa disaster drill.
Oras at Araw: Setyembre 11, 2018 (Martes) 11:00 a.m.
Lugar: Sa bawat bahay, paaralan at
pinagtratrabahuan
Paraan ng pagsali: Sa oras na dumating ang eksaktong oras na gaganapin ang drill ay, sa lugar mismong kinaruruonan ay gagawin ang ginagawa kung papaano protektahan ang sarili sa halos isang minuto.
① Unang gagawin ay bumaluktot (bend down)
② Protektahan ang ulo
③ Huwag gumalaw
Registration Form:
http://www.shakeout.jp/info/fukushima_touroku.html

※Ang nag nanais na magkaroon ng masmalalim na kaalaman sa wikang Tagalog ay tumawag lang po tuwing ika- una, pangalawa, pangatlong Linggo ng buwan. Ang nakakapag salita ng Tagalog ang siyang sasagot sa telepono.
 Pandaigdigang Asosasyon ng Fukushima(FIA)   TEL:024-524-1316

To the top of a page