HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Serbisyong konsultasyon para sa mga dayuhan.

Sa Fukushima International Association ay may libreng serbisyo ng konsultasyon sa iba’t ibang wika. Puwedeng komunsulta sa pamamagitan ng telepono, personal na pakikipag-usap at mail.
Puwera dito ay mayroon ding「 trio phone」serbisyo para sa tatlong katao na puwedeng mag-usap ng sabay (ang tumatawag,tinatawagan at ang taga salin ).Tumawag lang po sa numerong 024-524-1316, puwede sa pamamagitan ng land line o kaya naman ay cellular phone.Ang serbisyo ng 「trio phone 」ay puwedeng gamitin kung tatawag sa opisina ng munisipyo.
Ang una pong dapat gawain ay tumawag sa FIA.

〇Ingles, Intsik, Hapon
Martes~Sabado 9:00a.m.~5:15p.m.
〇Koreano, Tagalog, Portuguese
Huwebes 10:00a.m~2:00 p.m.
※Tuwing ika- apat(4)na huwebes at ika-limang Huwebes (5) ng buwan ay kinakailangang kumuha ng reserbasyon.

Telepono: 024-524-1316
Mail : ask@worldvillage.org


※Ang nag nanais na magkaroon ng masmalalim na kaalaman sa wikang Tagalog ay tumawag lang po tuwing ika- una, pangalawa, pangatlong Linggo ng buwan. Ang nakakapag salita ng Tagalog ang siyang sasagot sa telepono.
 Pandaigdigang Asosasyon ng Fukushima(FIA)   TEL:024-524-1316

To the top of a page