HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Uumpisahan ang guidance sa pagpili ng kurso ng mga kabataang may roots ng dayuhan.

 Ang mga graduate ng junior high school kasama na ang kanilang mga magulang na interesadong humingi ng guidance para sa pag pili ng kurso sa high school ay inaanyayahang sumali. Puwede ding sumali ang mga kabataang hindi pumamasok sa paaralan ng junior high school sa Hapon.
Ang second at first year junior high school ay puwede pong bumisita(sa umaga lang)
Libre po ang pag sali.

Kailan : Nobyembre 10 (Sabado) 2018    alas 10:00a.m.~4:00 p.m
Lugar :  Fukushima International Association (Fukushimashi Funabacho 2-1)

Deadline for application:  Nobyembre 8 (Huwebes) 2018
Inquiry・Place for application: Fukushima International Association
Tel:(024)524-1315  fax:(024)521-8308         Email:kodomo@worldvillage.org

※Ang nag nanais na magkaroon ng masmalalim na kaalaman sa wikang Tagalog ay tumawag lang po tuwing ika- una, pangalawa, pangatlong Linggo ng buwan. Ang nakakapag salita ng Tagalog ang siyang sasagot sa telepono.
 Pandaigdigang Asosasyon ng Fukushima(FIA)   TEL:024-524-1316

To the top of a page