HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

「Fukushima NOW 30th Anniversary Edition 」ay na printa na po!

Ang 「Fukushima NOW」ay isinagawa upang ipaabot ang kasalukuyang kalagayan ng Prepektura ng Fukushima mula ng maganap ang Napalakakas na lindol sa Silangang bahagi ng Hapon. Kung papaano at ano ang ginawang proseso para makabangon tulad ng International exchange program, aktibidadis na isinagawa ng ba’t ibang organisasyon,tinig mula sa mga dayuhang naninirahan sa prepektura at ibapa.
Inaanyayahan po kayong bisitahin at tingnan ang nasabing edition.

【Fukushima NOW 30th Anniversary Edition】
・Takahashi Liliana  interview
・English teacher volunteer activities
・Agriculture Trainee of Miharu machi
・Ang gusto kong Fukushima
・Nais kong ipaabot sa buong mundo ang aking Fukushima
・Participated the Emergency Drill
・Fukushima Prefecture foreign residents transition

Japanese edition:
http://www.worldvillage.org/jishin/fukushimanow/fnow_j_008.pdf
English edition:
http://www.worldvillage.org/jishin/fukushimanow/fnow_e_008.pdf
Chinese edition:
http://www.worldvillage.org/jishin/fukushimanow/fnow_c_008.pdf
Tagalog edition:
http://www.worldvillage.org/jishin/fukushimanow/fnow_ta_008.pdf
Portuguese edition:
http://www.worldvillage.org/jishin/fukushimanow/fnow_p_008.pdf
Korean edition:
http://www.worldvillage.org/jishin/fukushimanow/fnow_k_008.pdf

 

※Ang nag nanais na magkaroon ng masmalalim na kaalaman sa wikang Tagalog ay tumawag lang po tuwing ika- una, pangalawa, pangatlong Linggo ng buwan. Ang nakakapag salita ng Tagalog ang siyang sasagot sa telepono.
 Pandaigdigang Asosasyon ng Fukushima(FIA)   TEL:024-524-1316

To the top of a page