HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Gabay para sa bantog na lugar ng Cherry Blossom sa Fukushima at impormasyon website para sa pamumulaklak ng mga bulakalak

 Ang pinaka tamang buwan para panuurin ang cherry blossom sa prepektura ng fukushima ay mula buwan ng Abril hanggang sa umpisa ng buwan ng Mayo.

 Ang “Fukushima Sakura Spot 2018”ay nakipag-ugnayan sa Fukushima Prepecture Tourism and Local Products Association homepage para itala ang lahat ng impormasyon tungkol sa bantog na cherry blossom spots, kung kailan ito mamumulaklak at ang kalagayan ng pamumulaklak sa buong prepektura ng fukushima.

Fukushima Prefecture Tourism & Local Products Association home pages “Fukushima Sakura Spot 2018”website
 http://www.tif.ne.jp/jp/spot/sakura.php

To the top of a page