HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Mga katanungan at kasagutan tungkol sa Fukushima prefecture International Association Living Consultation Window.

Sa Fukushima Prefecture International Association ay may programang kung kinakailangan ng banyagang wika sa konsultasyon para sa pamumuhay ng mga naninirahang dayuhan ay nagbibigay sila ng serbisyo dito. Ang mga summary ng katanungan at kasagutan tungkol sa living consultation window.

 • Q. Anong wika puwedeng komonsulta?
  A. Puwedeng komonsulta sa wikang Hapon, Ingles, Intsik, Tagalog, Portuguese, at Koreano.

  Q. Puwede bang komonsulta kahit kalian?
  A. Nakatakda po ang araw.
  〇Ingles・Intsik:Martes〜Sabado 9:00〜17:15
  〇Tagalog, Portuguese, Koreano:Huwebes 10:00〜14:00

  Q. Anu-anong mga bagay ang puwedeng ikonsulta?
  A. Kung may problema tungkol sa pamumuhay dito sa bansang Hapon o kaya naman ay may katanungan ay maari pong tumawag. Ang mga pribadong bagay at pinagusapan ay pananatiliing sekreto.

  Q. Puwede po bang komonsulta sa pamamagitan ng telepono?
  A. Opo、puwede po. Tumawag lang po sa pribadong telepono para sa konsultasyon
  Tel. 024-524-1316

  Q. Puwede po bang pumunta ng personal sa opisina?
  A. Opo, puwede po. Nguint para makasigurado po ay tumawag po at mag pareserba ng araw kung kailan makakapunta.

  Q. May mag tra-translate po ba para sa akin?
  A. Opo, mayroon po.
  Sa pag bisita sa opisina, o kaya naman ay sap ag gamit ng trio phone ay mayroong magtra-translate sa iyo.
  Ngunit, hindi puwedeng magsama ng taga interpreta.
  Bilang fundamental rule ng administration service ay ang mga nilalaman ng konsultasyon ay may limit.
  Q. May bayad po ba ang pag konsulta o paghingi ng translation?
  A. Sa pag konsulta o paghingi ng translation ay lahat libre.
  Maliban sa, kung gagamit ng telepono para komunsulta ang magagastos para sa phone bill ang siya niyong babayaran.

  Q. Ano po baa ng trio phone?
  A. Ang normal na telepono ay dalawang katao lang po ang puwedeng magka-usap, ngunit kung gagamitin po ang trio phone system ay tatlong katao po ang puwedeng mag-usap. Dito sa aming opisina, ang trio phone system ay ginaganmit kung kinakailangan at pati na sa interpretasyon.

  Q. Ang trio phone ay sa anong uri ng panahon puwedeng gamitin?
  A. Kung mag-uusap ang personnel in charge ng administrasyon ・ public service at ng banyagang kumukonsulta ay puwedeng gamitin.
  Tuwing makikipag komunikasyon sa pamamamgitan ng telepono okaya sa window reception ay hindi kayo magkaintindihan ay huwag pong mag atubiling tumawag.

  Q. Paki turo po ang paggamit ng trio phone.
  A. Paki dial lang po ang numerong 024-524-1316 at puwede na po ninyong gamitin
  ang trio phone. Sa oras na iyon, paki inform lang po ang counsellor na gagamitin ninyo ang trio phone

  (Dagdag pa dito, ang konsultasyon ay hindi katulad ng counseling, kaya ang consultant ay kailangang may self-determination at self-choice,dahil siya ang mag dedesisyon sa iba’t ibang impormasyon at alternatives na ibibigay )

※Ang nag nanais na magkaroon ng masmalalim na kaalaman sa wikang Tagalog ay tumawag lang po tuwing ika- una, pangalawa, pangatlong Linggo ng buwan. Ang nakakapag salita ng Tagalog ang siyang sasagot sa telepono.
 Pandaigdigang Asosasyon ng Fukushima(FIA)  TEL:024-524-1316

To the top of a page