HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Lista ng mga Japanese Classroom sa Prepektura ng Fukushima

Sa homepage ng Fukushima International Association ay, ang mga impormasyon tungkol sa Japanese Classroom sa loob ng prepektura ng fukushima ay ipinahayag sa publiko.

Mababasa sa wikang Hapon, Ingles, Intsik, Tagalog, Portuguese, at Koreano

【Lista ng mga Japanese Classroom sa loob ng Prepektura ng Fukushima】
http://www.worldvillage.org/kouryu/japan.html

 

※Ang nag nanais na magkaroon ng masmalalim na kaalaman sa wikang Tagalog ay tumawag lang po tuwing ika- una, pangalawa, pangatlong Linggo ng buwan. Ang nakakapag salita ng Tagalog ang siyang sasagot sa telepono.
 Pandaigdigang Asosasyon ng Fukushima(FIA)   TEL:024-524-1316

To the top of a page