HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Astronomical Observation Guide sa panunuod ng mga butiin gamit ang telescope.

Ang Fukushima Astronomy Club ay gumawa ng programa para sa Astronomical Observation Party sa Machinaka Square lunsod ng Fukushima.
Gagamit ng telescope sa panunuod ang mga bituin at buwan.

Oras at Araw: Disyembre 21(Biyernes) 2018  alas 6:30~8:30 ng gabi
F E E :  Libre
L U G A R :  Machinaka Square

Inquiry :  Fukushima Astronomy Club  TEL/FAX: 024-522-0018

 

※Ang nag nanais na magkaroon ng masmalalim na kaalaman sa wikang Tagalog ay tumawag lang po tuwing ika- una, pangalawa, pangatlong Linggo ng buwan. Ang nakakapag salita ng Tagalog ang siyang sasagot sa telepono.
 Pandaigdigang Asosasyon ng Fukushima(FIA)   TEL:024-524-1316

To the top of a page