HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Naghahanap ng tagapagsalin ng ibang wika

Ang pulis ng prepektura ng fukushima ay nangangailangan ng tagapagsalin.
http://www.police.pref.fukushima.jp/05.saiyou/-keisatu/index.html

Para sa karagdagang impormasyon at detalye ay pakibisita po ang URL sa ibaba.
http://www.police.pref.fukushima.jp/05.saiyou/-keisatu/23tuuyaku.pdf

 

 

 

※Ang nag nanais na magkaroon ng masmalalim na kaalaman sa wikang Tagalog ay tumawag lang po tuwing ika- una, pangalawa, pangatlong Linggo ng buwan. Ang nakakapag salita ng Tagalog ang siyang sasagot sa telepono.
 Pandaigdigang Asosasyon ng Fukushima(FIA)   TEL:024-524-1316

To the top of a page