HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Konsultasyon para sa mga Foreign Residents

LIBRENG IMPORMASYON AT SERBISYO SA MGA DAYUHANG NANINIRAHAN SA FUKUSHIMA.
(Ingles, Intsik, TAGALOG, PORTUGUESE,KOREANO)

 Ang Fukushima International Association ay tumatanggap ng libreng konsulta ng ibat ibang wika tungkol sa pamumuhay ng mga dayuhan dito sa bansang Hapones.Kung nais makipag usap ng personal maaring itawag bago ang pagpunta.Maaring tumawag lamang o bumusita sa opisina para sa nais ilapit.Huwag pong mag-alala at aming pangangalagaan ang inyong mga sekreto.
 Ang pakikipagusap dito ay sa sariling desisyon,sariling paglapit at hindi sa pamamaitan ng mga tao dito.

Ingles, Intsik, Hapon
Tuwing Martes hanggang Sabado 9:00-17:15
※Ingles,Intsik
 paunawa sa hindi inaasahan pagkakataon ay mga araw na hindi makakatugon ang mga kinakaukulan.

Tagalog,Portuguese, Koreyano
Tuwing Huwebes 10:00~14:00
※Kailangan magpa-appointment tuwing ika 4 at 5 Huwebes ng buwan .

Tumawag sa numerong
2-1 Funabacho, Fukushima City, Fukushima Prefecture
TEL:024-524-1316  FAX:024-521-8308

The Trio-phone Service 

 This system, called the 'Trio-Phone', involves having the non-Japanese party, the person in charge of the procedure or providing the information and an FIA staff member share a 3-way telephone conversation, with the FIA staff acting as interpreter for the other two parties.

 The Trio-Phone is intended only for 'procedural' interpretation (school registration, alien registration procedures, health care procedures and the like). We are unable to accept requests for personal interpreting services.

三者通訳電話(トリオフォン)について

To the top of a page