HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Silid-aralan sa wikang Hapon para sa mga dayuhang kabataan

 Mayroong boluntaryong klase sa wikang Hapon para sa mga dayuhang kabataan,magbuhat sa unang grado ng elementarya ng mababang paaralan hanggang sa ika-tatlong taon ng mataas na paaralan (high school) (desiotso anyos).
 Kasalukuyan, sa prepertura ng Fukushima ay may limang silid- aralan.
 Ang oras at araw para makapag-umpisa pati ang kabayaran ay depende sa papasukang silid-aralan.

 Para sa karagdagang impormasyon ay magtanong po sa bawat silid-aralan ng wikang Hapon.

 Kung sa tinitirahan ninyo ay walang malapit ng silid-aralan para sa wikang Hapon o kaya naman ay gusto ninyong makakuha ng impormasyon tungkol dito ay tumawag lang po sa Pandaig-digang Asusasyon ng Prepektura ng Fukushima at hanapin ang 「Support-Center para sa mga dayuhang kabataan sa fukushima」at doon po kayo mag tanong.

 Para sa iba pang impormasyon, may higit kumulang sa tatlumpong boluntaryong silid-aralan sa wikang Hapon para din sa mga matatanda.

Pagtatanungan: Support-Center para sa mga dayuhang kabataan sa fukushima (sa loob ng FIA)
  Numero ng tel: 024-524-1315  E-mail: kodomo@worldvillage.orgSilid-aralan sa wikang Hapon para sa mga dayuhang kabataan

Lugar Pangalan ng silid-aralan Araw・Oras Kontakin
lunsod ng Fukushima Doyou-Hiroba tuwing ika-2 at ika- 4 ng Sabado alas 2:00 ~alas 4:00 pm 090-7523-8132
(Sasaki)
lunsod ng Fukushima Horai Kodomo Nihongo Kyoshitsu
(Fukushima Eki Nishi Guchi kyoshitsu)
tuwing Biyernes alas 3:00~7:00 ng gabi (sa loob ng isa ~dalawang oras lang) 090-6223-1910
(Kusakabe)
Horai Kodomo Nihongo Kyoshitsu
(Hourai Kyoushitsu)
Linggo alas 10:00~11:30 ng umaga
lunsod ng Nihonmatsu Kodomo No Nihongo Kyoshitsu Linggo (sa isang buwan ay nagbubukas ng dalawa o tatlong beses) 9:00~11:00 ng umaga 0243-22-2329
(Kikuchi)
lunsod ng Koriyama Koriyama Nihongo Kyoshitsu tuwing ika-2 ~ika-4 ng Sabado alas 2:00~4:00 ng hapon 090-9634-9386
(Mita)
lunsod ng Aizuwakamatsu Aizu-Wakamatsu shi Kokusai Kouryu Kyokai Kodomo Nihongo Hiroba Linggo alas 10:00~12:00 ng umaga 0242-27-3703
(Ma)

To the top of a page