HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Impormasyon Senter para sa Lindol sa banyagang wika

 Sa Fukushima International Assosciation, ang iba’t- ibang uri ng konsultasyon hinggil sa sakuna ay tumatanggap sa wikang Englis at wikang Intsik.
 Tungkol sa ibang wika ay maglalan ng oras depende sa wika ng kokonsulta . Huwag mag-atubiling komontak sa amin.

Impormasyon Senter para sa Lindol sa banyagang wika

●TEL:024-542-1316 (exklosibo) o kaya 024-542-1315
●FAX:024-521-8308
●Tanggapang oras: Martes~Sabado alas 9:00 a.m~5:00 p.m
●Nakatakdang wika: Wikang Englis at wikang Intsik

※Tungkol sa ibang wika, ay naglalaan ng ibang serbisyo para makatulong sa komokonsulta.


にほんご  English  中文  한국어  Português

To the top of a page