HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Fukushima NOW

 Sa Fukushima International Association magbuhat ng maganap ang malakas na lindol at ang aksidenteng sa Daiichi Tokyo Nuclear Power Plant hanggang ngayong taon, buwan ng Marso sa limang taong nakalipas ang pampublikong magasin Gyro ay naglunsad ng magasin para sa pagbawi「Magka-isa Fukushima」na naiprinta sa iba’t ibang wika na umabot hanggang ika dalawampu’t limang beses. Na ang nilalaman ay tungkol sa pagbabawi. panunumbalik at ang mga aktibidadis na isinasagawa ng Fukushima International Association at ibang mga organisayon upang ipahayag sa lahat sa loob at labas ng bansa.

 Simula ngayong taon ang 「Fukushima NOW」ang maghahatid ng tinig ng mga dayuhang naninirahan dito sa Fukushima at kung ano ang kasalukuyang kalagayan ng Prepektura ng Fukushima.
Fukushima NOW Vol.4

■Pangunahing artikulo
Voice from Fukushima
 ・Sonia Naomi Arai (galing Brazil,kasalukuyang naninirahan sa Aizu-Wakamatsu)
 ・Christina Iwasawa (mula Pilipinas at kasalukuyang naninirahan sa Shirakawa)
Scenes of Fukushima
 ・Magkaroon ng kaalaman tungkol sa kalagayan ng Fukushima ngayon sa pamamagitan ng karanasan sa Commutan Fukushima
 ・Palitang Kultura sa Vietnam, Banyagang pag-aaral ng estudyante
 ・Bon Dance Amerikano ang nagsayaw na ang angkan ay Fukushima
 ・Wika para sa impormasyon ng pamumumbalik portal site「Fukushima Restoration Station」
           Impormasyon buhat sa FIA
Hapon  Ingles  Intsik  Tagalog  Portuge  Koreano
Fukushima NOW Vol.3

■Pangunahing artikulo
Voice from Fukushima
 ・Josefina Kudo (galing Filipina na naninirahan sa lunsod ng Koreyama)
 ・Mercedes Clewis(galing Amerika at nakatira sa lunsod ng Fukushima)
Scenes of Fukushima
 ・Ang pag tanggap sa Central and South America Immigrant Children
 ・Nag sagawa ng PR sa facebook ang Fukushima para sa Thailand
 ・Pag-aaral ng mga importanteng salita sa oras ng kagipitan sa wikang Hapon
 ・Wika para sa impormasyon ng pamumumbalik portal site「Fukushima Restoration Station」
           Impormasyon buhat sa FIA
Hapon  Ingles  Intsik  Tagalog  Portuge  Koreano
Fukushima NOW Vol.2
Lathala para sa buwan ng Nobyembre taong 2016

■Pangunahing artikulo
Voice from Fukushima
 ・Zoe Vincent
 ・Ben Sreynich
Scenes of Fukushima
 ・Pag tanggap ng JICA sa mga trainees para mag training「para sa promosyon ng opisina ng mga may kapansanan sa katawan sa pamamagitan ng sports」
 ・China Rakuyo City Gunseigeijutsudan「Interchange Concert ng mamamayan ng Fukushima」
 ・Lecture ng wikang Hapon na malaki ang maitutulong para sa mga dayunan
 ・Wika para sa impormasyon ng pamumumbalik portal site「Fukushima Restoration Station」
           Impormasyon buhat sa FIA
Hapon  Ingles  Intsik  Tagalog  Portuge  Koreano
Fukushima NOW Vol.1
Publikasyon ay sa buwan ng Agosto taong 2016

■Pangunahing artikulo
Voice from Fukushima
 ・Tatsuho Sai
 ・Pahmi Ismail
Scenes of Fukushima
 ・Estudyante ng India para sa pagsisiyasat ng lunsod ng Iwaki
 ・Aizu-Wakamatsu International Association 20th Anniversary
 ・JET Program ang bagong mga dayuhan assistant language teacher ay dumating
 ・Wika para sa impormasyon ng pamumumbalik portal site「Fukushima Restoration Station」
Impormasyon buhat sa FIA
Hapon  Ingles  Intsik  Tagalog  Portuge  Koreano

To the top of a page