HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

「MAGKA-ISA Fukushima」

 In May 2011,Mula noong taon ng 2011 buwan ng Mayo, ang (jairo) na gumawa ng edisyon para sa muling pagbagon sa naganap na sakuna 「Magka-isa Fukushima」na buwan buwan ay ipriniprinta, Para ipaalam sa mga naninirahan kung ano na ang nagaganap na pag babago sa prepektura ng Fukushima, ang tungkol sa International Association kung ano ang mga aktibidadis na isinagagawa dito, at ang tungkol sa mga banyagang naninirahan dito.

MAGKA-ISA Fukushima

がんばろう福島(Hapon)
United We Stand Fukushima(Ingles)
加油福岛(Intsik)
Ânimo Fukushima(Portuge)
힘내자 후쿠시마(Koreano)

Ang mga gabay sa pakiki-panayam ng 「Magka-isa Fukushima」

 Sa「Magka-isa Fukushima」ang 「Tinig ng mga dayuhang namumuhay dito sa Fukushima」at ang 「mga pag-tulong ng mga dayuhang naninirahan dito sa Fukushima」na pinagsamang artikulo ay isinusulat para ipinakikilala dito.

 Hapon  Ingles  Intsik  Tagalog  Portuge  Koreano  

「MAGKA-ISA Fukushima」 Spring 2016 version NEW!

 Hapon  Ingles  Intsik  Tagalog
 Portuge  Koreano 

「MAGKA-ISA Fukushima」 Winter 2015 version

 Hapon  Ingles  Intsik  Tagalog
 Portuge  Koreano 

「MAGKA-ISA Fukushima」 Summer 2015 version

 Hapon  Ingles  Intsik  Tagalog
 Portuge  Koreano 

「MAGKA-ISA Fukushima」 Spring 2015 version


 Hapon  Ingles  Intsik  Tagalog
 Portuge  Koreano 

「MAGKA-ISA Fukushima」 Winter 2014 version 


 Hapon  Ingles  Intsik  Tagalog
 Portuge  Koreano 

「MAGKA-ISA Fukushima」 Autumn 2014 version

 Hapon  Ingles  Intsik  Tagalog
 Portuge  Koreano 

「MAGKA-ISA Fukushima」 Summer 2014 version

 Hapon  Ingles  Intsik  Tagalog
 Portuge  Koreano 

「MAGKA-ISA Fukushima」 Spring 2014 version

 Hapon  Ingles  Intsik  Tagalog
 Portuge  Koreano 

「MAGKA-ISA Fukushima」 Winter 2013 version

 Hapon  Ingles  Intsik  Tagalog
 Portuge  

「MAGKA-ISA Fukushima」 Autumn 2013 version

 Hapon  Ingles  Intsik  Tagalog
 Portuge  Koreano

「MAGKA-ISA Fukushima」 Summer 2013 version

 Hapon  Ingles  Intsik  Tagalog
 Portuge  Pranses  Koreano

「MAGKA-ISA Fukushima」 Spring 2013 version

 Hapon  Ingles  Intsik  Tagalog
 Portuge  Pranses  

Ang mga nakaraang isyu para sa 「Magka-isa Fukushima」

●Issue #12 (Published on March 15, 2012)
 Hapon  Ingles  Intsik  Tagalog
 Portuge  Pranses  Koreano

●Issue #11 (Published on February 15, 2012)
 Hapon  Ingles  Intsik  Tagalog
 Portuge  Pranses  Koreano

●Issue #10 (Published on January 15, 2012)
 Hapon  Ingles  Intsik  Tagalog
 Portuge  Pranses  Koreano

●Issue #9 (Published on December 15, 2011)
 Hapon  Ingles  Intsik  Tagalog
 Portuge  Pranses  Koreano

●Issue #8 (Published on November 16, 2011)
 Hapon  Ingles  Intsik  Tagalog
 Portuge  Pranses  Koreano

●Issue #7 (Published on October 15, 2011)
 Hapon  Ingles  Intsik  Tagalog
 Portuge  Pranses  Koreano

●Issue #6 (Published on September 15, 2011)
 Hapon  Ingles  Intsik  Tagalog
 Portuge  Pranses  Koreano

●Issue #5 (Published on August 10, 2011)
 Hapon  Ingles  Intsik  Pranses  Koreano

●Issue #4 (Published on June 30, 2011)
 Hapon  Ingles  Intsik  Pranses  Koreano

●Issue #3 (Published on June 10, 2011)
 Hapon  Ingles  Intsik  Pranses  Koreano

●Issue #2 (Published on May 20, 2011)
 Hapon  Ingles  Intsik  Pranses  Koreano

●Issue #1 (Published on May 1, 2011)
 Hapon  Ingles  Intsik  Pranses  Koreano

To the top of a page