HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Testimonya ng 100 Dayuhang-ipinanganak Residente


Nakatala dito ang mga detalye tungkol sa kung ano ang naidulot ng naganap na malakas na lindol・ang aksidenteng nangyati sa planta ng nukleyar at ang mga aktibidadis na isinagawa ng FIA para sa mga banyagang naninirahan dito

 Ang pakiktungong isinagawa ng FIA matapos maganap ang sakuna, and buod na detalye ng resulta sa pagsisiyasat sa isang daang kataong banyaga na naninirahan dito ay ginawang isang polyeto(pamphlet).
 Sa PDF file ay mababasa ito sa wikang Hapon, wikang Englis at wikang Intsik.
Japanese/にほんご
 外国出身住民にとっての東日本大震災・原発事故 FIA活動の記録
(PDF File size: 10.4 MB)
English
 Influence of the Great East Japan Earthquake and the Nuclear Power Station Accident over Foreign Residents in Fukushima Prefecture
(PDF File size: 21.9 MB)
Chinese/中文
 针对外国人住民而言东日本大地震•核电站事故的意义 FIA的活动记录
(PDF File size: 37.0 MB)

To the top of a page