HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Ang itinalang pangkalusugang seminar para magbigay ng panayam tungkol sa radyasyon at sa ating kalusugan


 Taon ng 2011 buwan ng Disyembre sa apat na lugar sa Prepektura ng Fukushima ay ginanap ang「Pangkalusugang senimar tungkol sa ating kalusugan atradyasyon(may kasamang tagapagsalin sa ibang wika)」
 ※Ang proyektong ito ay naisagawa sa tulong ng Kapulungan ng Lokal na Awtoridad para sa  Pandaigdigang Relasyon.(Council of Local Authorities for International Relation.)

【Japanese Version/にほんご】
放射線と私たちの健康セミナー 講演録
放射線防護の線量の基準の考え方
※この資料は本セミナー当日、講師より配布されたものです。

【English Version/English】
Seminar on Radiation and its Effects on Our Health
※Standard Safety Level of Radiation
 The document Standard Safety Level of Radiation which was handed out during the seminar was provided by the speaker.


【Chinese Version/中文】
核辐射和我们的健康讲座(配有翻译)
※讲演录内的「关于核辐射防护以及放射线量的基准」,是讲演会当天由讲师发放的资料。

【韓国語訳版/한국어】
방사선과 우리들의 건강세미너
※방사선의 표준 안전 수준
세미나 중에 물려 받았습니다 문서 방사선의 표준 안전 수준은 스피커에 의해 제공되었다.


【Easy Japanese Version/やさしい にほんご】
ほうしゃせんと わたしたちの けんこう セミナー(ほうしゃせんと からだのはなし)
※こうえんろく 14ページ「※ 100mSv/ねん・・・」は、へいせい23ねん12がつに せんせいが そのときに はなしたことです。

To the top of a page