HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Child Care at Education


Mga Impormasyon sa Pagpapalaki ng mga Anak (Mula sa pagsilang hanggang sa pagwalay sa ina)

 Mga Impormasyon tungkol sa Child Care na ginawa ng Fukushima Prefecture Kenpoku Public Health and Welfare Office na naisalin sa English, Chinese at Japanese.Mga Handouts mula sa School

 Iba’t ibang handouts mula sa mga School tulad ng Japanese School Hinagiku tungkol sa Class Schedule at Payment na naisalin sa English, Chinese at Korean.

 ・English version
 ・Chinese version
 ・Korean version

To the top of a page