News & Events

  1. HOME
  2. News & Events

About issuing earthquake related disaster certificate and damage report certificate

2021.02.20

All municipal offices are now issuing disaster certificate and damage report certificate to those who were affected or had damage in the housing due to the Fukushima coastal earthquake on February 13th .
These certificates are necessary during your application process at the insurance companies.
For more details, please contact your residential municipal office.
If you need interpretation, please call Fukushima International Association (024-524-1316).
https://www.worldvillage.org/life/en/consultation/consultation.html

Газар хөдлөлтийн дараах гамшигт нирвэгдсэн гэрчилгээ болон хохиролын гэрчилгээг гаргуулах тухай

2 сарын 13-ны газар хөдлөлтөөс болж байшин барилга гэх мэт зүйлст хохирол учирсан иргэд засаг захиргааны байгууллагууд дээр гамшигт нирвэгдсэн гэрчилгээ болон хохиролын гэрчилгээг гаргуулах боломжтой. Энэхүү бичиг баримт нь даатгалын компанууд дээр даатгалын мөнгөө авах үед хэрэгтэй болно.
Нарийн мэдээллийг өөрсдийн харъя засаг захиргаанаас асууна уу.
Хэрэв танд орчуулагч хэрэгтэй бол Фүкүшимагийн Олон Улсын Байгууллага руу хандана уу (024-524-1316).
https://www.worldvillage.org/life/en/consultation/consultation.html

〒960-8103
2-1 Funabacho, Fukushima City, Fukushima, Japan

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Tuesday to Saturday 8:30 am to 5:15 pm (We are closed on Sunday, Monday, National Holidays and December 29th to January 3rd.)

(c)2021 Fukushima International Association. All right reserved.